لزوم برخورد مسئولان قضایی با مقوله تخریب ابنیه تاریخی
محسنی اژه‌ای مطرح کرد؛
رئیس قوه قضائیه گفت: همه دستگاه‌ها موظفند از آثار و ابنیه تاریخی مرتبط با حوزه‌های کاری خود محافظت و صیانت کنند و مسئولان قضایی باید ورود مجدانه‌تری به مقوله تخریب ابنیه داشته باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار