شریک بی‌سهم / محرومیت مردم از موهبت معدن شریک آباد
گزارش|
مردم شریک آباد، شریک معدنی که از قضا خودشان کشف کرده اند، نیستند و در این معدن که موهبتی طبیعی است که می‌تواند وضعیت معیشت و اشتغال آنان را بهبود دهد نه تنها حق فعالیت، بلکه اجازه نزدیک شدن به آن را ندارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار