این چریک تا عمق خاک دشمن نفوذ کرد
حسن آبشناسان نام یکی از فرماندهان تکاور و شهید است که در طول جنگ تحمیلی و پیش از آن اقدامات نفوذی و نظامی متعددی انجام داده است که به گواه همرزمانش به دلیل میزان خطر بسیار سخت و غیر قابل انجام بوده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار