حامد جعفری: صنعت انیمیشن نیازمند راهبرد خوب و نهادناظر است
دست‌اندرکاران سینما کودک و جشنواره سی و پنجم
تهیه‌کننده انیمیشن‌های پرمخاطب سینمای ایران گفت: به نظرم یک راهبرد خوب و نهاد ناظر می‌تواند تأثیرات بیشتری بر صنعت انیمیشن کشور بگذارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار