۱۵ هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت درمانی کشور اضافه شد
مدیرعامل تأمین اجتماعی:
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: ۱۵ هزار تخت بیمارستانی در دولت سیزدهم به مجموعه بهداشت و درمان کشور اضافه شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار