ضرورت نفش‌آفرینی فعالان دانشجویی در ارزیابی نمایندگان مجلس
خضریان تأکید کرد:
نماینده مردم تهران در مجلس بر ضرورت نفش‌آفرینی فعالان دانشجویی در ارزیابی نمایندگان مجلس تأکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار