تاکید مدیریت بحران بر اقدامات پیشگیرانه وقوع سیل در استان تهران
در پی پیش‌بینی پاییز پر بارش؛
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به پیش بینی پاییز پر بارش بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه وقوع سیل در استان تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار