حساسیت معلولان روی استفاده از کلمات توان‌یاب و توان‌خواه
شیخ قرایی عنوان کرد:
دبیر میز گردشگری دسترس پذیر از برنامه ریزی اعطای نشان ویژه خبر داد و گفت: حساسیت معلولان در استفاده از کلماتی به جای افراد دارای معلولیت را بشناسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار