روسیه نحوه مشارکت اعضای جدید در بریکس را مشخص می‌کند
در دوره ریاست روسیه بر بریکس، نحوه مشارکت اعضای جدید مشخص خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار