ارسال بیش از ۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره دادرسان هرمزگان
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
دبیر نخستین دوره جشنواره دادرسان از ارسال ۲۴۴ اثر برای شرکت در نخستین دوره جشنواره دادرسان خبرداد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار