۳ انتصاب در مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
با حکم سردار رادان صورت گرفت؛
با پیشنهاد سردار محمدیان و حکم سردار رادان ۳ انتصاب در مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ صورت گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار