فراخوان حمایت از ایده‌های فناورانه در حوزه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، با همراهی ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی طی فراخوانی از ایده‌های فناورانه در حوزه پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی حمایت می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار