رادیو فردا: تصور امنیت و بازدارندگی اسرائیل فرو پاشیده است
«تصور بازدارندگی و برقراری امنیت پایدار توسط ارتش اسرائیل فرو پاشیده و ترمیم شدن کامل آن نیز محل تردید است».
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار