چارچوب پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار چارچوب پرداخت پاداش به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی را تعیین کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار