صدور قرار وثیقه برای تتلو صحت ندارد/ خواننده پرحاشیه همچنان در زندان
نتیجه پیگیری از روند تحقیقات پرونده تتلو‌ نشان می‌دهد تحقیقات در مورد این فرد و پرونده‌ وی در‌ جریان است و ادعای صدور قرار وثیقه احتمالی برای او‌ کذب است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار