شناسایی ۵۳ گلوگاه فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۵۳ گلوگاه فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری خبرداد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار