حضور کشور‌های خارجی در نمایشگاه گردشگری تهران
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: کشور‌های خارجی در نمایشگاه گردشگری شهرداری تهران غرفه دارند، همچنین برای شرکت کنندگان خارجی فضا‌های گفتگو تهیه شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار