توقیف ۸۲۵ دستگاه خودروی قاچاق بر در یک ماه گذشته
رئیس پلیس امنیت اقتصادی، با اشاره به اجرای ۸ مرحله طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا در دی ماه از توقیف ۸۲۵ خودروی قاچاق خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار