فعالیت مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران در ۱۹ بهمن ماه
مدیرعامل شرکت ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران از فعالیت پانزده مرکز معاینه فنی در روز تعطیل رسمی ۱۹بهمن ماه در پایتخت خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار