درآمد گمرکات هرمزگان از ۵۹ میلیارد تومان گذشت
ناظر گمرکات هرمزگان:
 ناظر گمرکات هرمزگان گفت: در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۲ گمرکات هرمزگان موفق به کسب اخذ درآمدی بالغ بر ۵۹۲ هزار و ۹۲ میلیارد ریال شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار