واکاوی تحولات ایران از نگاه آخرین سفیر بریتانیا در دوره پهلوی در «نرسیده به انقلاب»
اسناد مبتنی بر روابط آنتونی پارسونز آخرین سفیر بریتانیا با شاه و گزارش‌های او از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در برنامه «نرسیده به انقلاب» بازخوانی می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار