نقشم در «معجزه پروین» شباهت‌های بسیار زیادی به فیلم «درخت گلابی» دارد
بازیگر فیلم «معجزه پروین» در گفت‌وگو با دانشجو:
محمدرضا شهبانی نوری ضمن تشریح و مقایسه نقش خود در فیلم «معجزه پروین» با فیلم «درخت گلابی»، به این موضوع اشاره کرد که ساختن آثاری با مضاین شاعرانه، می‌تواند یاری کننده افراد در دنیای مادی و حساب‌گر امروزی باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار