مردانی: صیانت از افراد وظیفه سنگینی بر دوش حراست است/ امروز نگران تهدید نظامی نیستیم
در نشست مدیران حراست دانشگاه‌‎ها
رئیس بسیج اساتید کشوردر نشست مدیران حراست دانشگاه‌‎ها: نقش حراست در صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی در محیط کار، در تعمیق فرهنگ و ارزش‌های انقلاب، در حفظ و صیانت از فرهنگ ایرانی و اسلامی در محیط کار نه به صورت سلبی بلکه به صورت ایجابی و اثباتی بسیار مهم است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار