زیرگذر بزرگراه آبشناسان سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد
صداقتی خبر داد؛
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران از پیشرفت ۳۶ درصدی پروژه زیرگذر بزرگراه شهید آبشناسان خبر داد و گفت: این پروژه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار