درگیری مسلحانه مقاومت با اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری
نیروهای مقاومت فلسطین با اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری وارد درگیری شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار