سامانه ملی صدور کد صحت مدارک تحصیلی دانشگاهی ایجاد می‌شود
در راستای اجرای دولت الکترونیک؛
در جلسه کارگروه کمیته فنی «پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور» جزییات کد صحت، ساختار و نحوه پیاده سازی و درج در مدارک تحصیلی مطرح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار