درمان سلول‌های سرطانی با بهره‌گیری از میدان مغناطیسی فرکانس پایین
محققان دانشگاه تهران بررسی کردند
پژوهش‌های اخیر در مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران نشان می‌دهد میدان مغناطیسی فرکانس پایین، اثرات زیستی متفاوتی بر سلول‌های سرطانی دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار