کشف انبار لوازم آرایشی قاچاق در جنوب تهران
سرهنگ افشاری خبر داد؛
رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۳۷ هزار قلم انواع لوازم آرایشی قاچاق و غیر بهداشتی از انباری در جنوب تهران خبرداد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار