اولین مرکز نوآوری کاتالیست کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به کار کرد
با حضور معاون وزیر نفت و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اولین مرکز نوآوری و فناوری کاتالیست کشور افتتاح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار