انقلاب در توسعه و تکمیل خطوط مترو
آغاز عملیات خط ۱۱ مترو پایتخت موضوع حائز اهمیت دیگری است که به گفته شهردار تهران در ابتدای سال ۱۴۰۳ عملیات ساخت آن براساس توافقی که با چینی‌ها داشته اند اجرایی خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار