راهبرد نظامی مقاومت برای اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق
سال گذشته نقطه عطف مهمی در تاریخ مقاومت عراق بود، چرا که نیروهای مقاومت اسلامی عراق با هدف مقدس دفاع از ملت مظلوم غزه، دولتمردان آمریکایی را با چالش جدی مواجه ساختند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار