برنامه شهرداری تهران برای ساخت ۲۶ تقاطع در سال جدید
صداقتی عنوان کرد:
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از افتتاح ۲۶ تقاطع غیر همسطح در سال جدید خبر داد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار