اکران پویش واژگان درست زبان و ادبیات فارسی در پایتخت
همزمان با ۲۵ اردیبهشت ماه روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی پویش ادبی استفاده از واژگان صحیح فارسی در پایتخت اجرا شد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار