برگزاری کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های کوانتومی و کاربردها در صنعت
به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی
این کنفرانس شامل سخنرانی های کلیدی، ارائه ها و کارگاه های آموزشی توسط متخصصان داخلی و بین المللی در این زمینه است که آخرین روندها، فناوری ها و متدولوژی ها در کوانتوم ارائه می دهد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار