عامل اصلی تصادفات رانندگی در بزرگراه‌ها
سرهنگ جوان‌بخت مطرح کرد
رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: افزایش سرعت ناگهانی پس از تحمل ترافیک سنگین و به محض ایجاد خلوتی و ناتوانی راننده در کنترل خودرو عامل اصلی تصادفات رانندگی در بزرگراه‌ها است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار