برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در جهت حمایت از تولیدات داخلی و اشتغالزایی باید توسعه یابد
مدیرعامل نمایشگاه‌های بین المللی استان کرمان:
مدیرعامل نمایشگاه‌های بین المللی جنوبشرق استان کرمان با اشاره به نامگذاری سالجاری و شکوفایی اقتصاد ملی گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در استان‌ها در جهت حمایت از تولیدات داخلی موثر است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار