غارتگری آمریکایی ها از علوم بومی
برخی دانشمندان آمریکایی علم، دانش باستانی، روش‌ها، تدابیر و تکنیک‌هایی را که مردم بومی، در طول هزاران سال تولید کرده بودند، در قالب پژوهش‌های علمی تصاحب کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار