4000 انجمن علمی دانشجویی در سطح دانشگاه‌های کشور فعالیت می‌کنند
کارشناس انجمن‌های علمی وزارت علوم:
کارشناس انجمن‌های علمی وزارت علوم گفت: 4000 انجمن علمی دانشجویی در سطح دانشگاه‌های کشور فعالیت می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار