پوشش مراقبت های بهداشتی اولیه کلانشهرها در دستور کار شورای راهبردی سلامت شهر تهران
آقاجانی:
معاون درمان گفت: شهرداری تهران دارای پتانسیل های خوبی برای ایجاد پوشش مراقبت های اولیه بهداشتی در سطح شهر تهران است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار