بیش از ۱۰۰ کد قطعی از دخالت آمریکا و انگلیس در فتنه ۸۸ وجود دارد
مقدم‌فر در همایش بررسی نقش انگلیس در فتنه ۸۸:
معاون فرهنگی مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: دولت انگلیس نه تنها در فتنه ۸۸ بلکه در همه فتنه‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون دارای نقش بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار