عشق ورزیدن به «مادر» درس بندگی خداوند است
به مناسبت روز مادر
محبت داشتن به مادر ودیعه‌ای است که انسان از حقیقت آفرینش آن را هدیه گرفته‌ است / مادر در خلقت انسان نه شریک، بلکه واسطه‌گری می‌کند و این واسطه‌گری قبل از هر کس مورد ستایش خدا است
ارسال نظرات
آخرین اخبار