ماجرای دختر دندانپزشکی که از لاک به چادر رسید + فیلم
مستند «از لاک جیغ تا خدا» -۱
دختری که فارغ‌التحصیل رشته دندانپزشکی است، پس از یافتن کار مناسب با درخواست پزشک مطب مبنی بر کنار گذاشتن چادر مواجه می‌شود، و برای انتخاب مسیر در این دو راهی به قرآن تفال می‌زند.