بیانات رهبر انقلاب درباره فاجعه منا فراموش نشود/کمیته حقیقت یاب فاجعه منا کجاست؟
دانشجوی فعال دانشگاه بیرجند:
دانشجوی فعال دانشگاه بیرجند گفت: اکنون ۳۲ روز از فاجعه منا می گذرد؛ اما هیچ خبری از مسئولین کشورمان در این خصوص نیست و نمی‌دانیم که آیا کمیته حقیقت یاب این فاجعه تشکیل شده است یا خیر؟ اگر کمیته حقیقت یاب تشکیل داده‌اند این کمیته کجاست؟ چرا نتایج بررسی‌ها اعلام نمی‌شود؟
ارسال نظرات
آخرین اخبار