نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی در مشهد در حال برگزاری است
با حضور ۲۵۰ نفر؛
نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی با حضور ۲۵۰ نفر از کارشناسان اقتصادی در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار