قول مساعد نماینده وزارت خارجه در اصفهان جهت پیگیری ارسال طومار به تهران
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان خبر داد
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان گفت:‌ مسئول دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان بیان کرد طومار بسیج این دانشگاه با محتوای درخواست پیگیری فاجعه منا، به تهران ارسال می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار