اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تجمع می‌کنند
در اعتراض به کشتار شیعیان مظلوم نیجریه؛
اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز امروز بعد از نماز ظهر و عصر در اعتراض به کشتار شیعیان مظلوم نیجریه تجمع اعتراضی مقابل مسجد امام خمینی(ره) دانشگاه برگزار می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار