امکان باز شدن خیابان ۱۷ شهرویور وجود ندارد
مدیرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل شهر تهران:
مدیرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل شهر تهران ضمن مخالفت شهرداری با راه‌اندازی نمایشگاه‌‌های بهاره،گفت: هم اکنون تنها ۱۵۰ تا ۲۰۰ کسبه نسبت به پروژه ۱۷ شهریور معترض هستند و سایر شهروندان از این پروژه رضایت دارند علاوه بر اینکه امکان بازگشایی خیابان ۱۷ شهریور وجود ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار