احیای طهران قدیم در پیاده راه ۱۷ شهریور
مدیرعامل ساماندهی مشاغل شهرداری تهران خبر داد
مدیرعامل ساماندهی مشاغل شهرداری تهران از راه اندازی گذر طهران قدیم در محور ۱۷ شهریور در آستانه اسفند خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار