انجام اولین زایمان طبیعی با حضور همسر آموزش دیده
مدیرعامل بیمارستان میلاد خبر داد
مدیر عامل بیمارستان میلاد از انجام اولین زایمان طبیعی با حضور همسر آموزش دیده در این بیمارستان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار