درخشش نشریه «خیمه» دانشگاه سیستان و بلوچستان در جشنواره ملی نشریات
نشریه «خیمه» متعلق به کانون کفای دانشگاه سیستان و بلوچستان در جشنواره ملی نشریات دانشجویی «تیتر ۹» صاحب مقام نخست شد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار